ŚDM-dzień w parafii

W niedzielę spotkaliśmy się na Mszy św., której przewodniczył bp. Juan Carlos. "Barka" śpiewana w jęz. polskim i jęz. hiszpańskim była poruszająca. Mieliśmy okazję poczuć, że Kościół jest jeden, powszechny, a różnice językowe nie przeszkadzają we wspólnej modlitwie.

 

 

DZIEŃ W PARAFII

 

Niedzielna Eucharystia sprawowana w języku polskim i hiszpańskim, była niezwykłym przeżyciem zarówno dla kapłanów i młodzieży przybyłych do naszej świątyni, jak i samych parafian. Kazanie dla pielgrzymów hiszpańskich wygłosił ksiądz biskup Juan Carlos. Do parafian i polskiej młodzieży kazanie skierował ksiądz Łukasz Małkiewicz. Poświęcone było Bożemu miłosierdziu i nawiązywało do historii Abrahama, który targował się z Panem Bogiem, aby sprawiedliwym stało się to samo, co bezbożnym. Biblia zachęca do rozmowy z Panem Bogiem, a nie do targowania się, do okazywania miłosierdzia. Ksiądz Łukasz przypomniał, że zwyczaj „targowania się” jest nieobcy siewierzanom, bowiem tradycja targów siewierskich jest bardzo długa, sięga czasów średniowiecznych. Szczególnie pięknym momentem podczas sprawowanej Mszy św. było składanie przez młodzież zarówno polską, jak i hiszpańską, darów ofiarnych. Wśród nichniesiono: globus - przypominający o powszechności Kościoła na całym świecie, buty - symbolizujące wspólne pielgrzymowanie na Światowe Dni Młodzieży, wodę i wino - znak zjednoczenia ludzi z Chrystusem, ikony Matki Bożej Częstochowskiej stanowiące pamiątkę z pobytu na Światowych Dniach Młodzieży w naszej diecezji i pielgrzymowania na Jasną Górę. Podczas Mszy świętej wszyscy odmówiliśmy modlitwę Ojcze nasz po łacinie. Biskup Juan Carlos podkreślił, że sprawowana Eucharystia była doskonałą okazją do podziękowania Bogu za wszystko i ludzi, którzy przyjęli pielgrzymów pod swój dach. Podziękował księdzu proboszczowi Janowi Lubienieckiemu i księdzu wikariuszowi Łukaszowi Małkiewiczowi za gościnne przyjęcie. Ksiądz proboszcz również podziękował księdzu biskupowi za sprawowaną Eucharystię. Na zakończenie pielgrzymi i rodziny goszczące ich otrzymali pamiątkowe ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Nie zabrakło wspólnego polsko-hiszpańskiego, pamiątkowego zdjęcia na tle ołtarza głównego. Msza święta była najważniejszym wydarzeniem dla pielgrzymów tego dnia, który był dniem ich wspólnego przebywania z rodzinami. Na pożegnanie, za wspólnie spędzony czas i piękny śpiew pieśni religijnych w języku hiszpańskim, wszyscy uczestnicy Mszy świętej nagrodzili gości gromkimi brawami.

Jolanta Jakubczyk

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.