Nowi lektorzy – 17.06.2023r.

W uroczystość głównego patrona naszej diecezji, św. Alberta Chmielowskiego, ks. biskup Grzegorz Kaszak ustanowił w katedrze nowych lektorów i ceremoniarzy. Wśród grona ponad stu członków Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sosnowieckiej byli przedstawiciele naszej parafii. Po wcześniejszym odbyciu kursu i zdaniu egzaminu, siedmiu ministrantów z naszej wspólnoty zostało ustanowionych lektorami. Podczas uroczystości ks. Biskup wręczył nowym lektorom krzyże, które od tego momentu mogą zawieszać na szyi w czasie liturgii.

        Zadaniem lektora jest przede wszystkim odczytywanie Słowa Bożego podczas liturgii Mszy Świętej. Może on także podawać intencje modlitwy powszechnej, śpiewać psalm responsoryjny oraz nieść Ewangeliarz w procesji na rozpoczęcie Mszy Świętej.

        Lektorzy są także powołani do tego, aby dawać w szczególny sposób świadectwo wiary przez dobry przykład chrześcijańskiego życia.

  Nowym lektorom serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego Błogosławieństwa. Gratulacje składamy także ich rodzicom.

    A wszystkich chłopców i młodzieńców zachęcamy do służby przy ołtarzy Pana Jezusa.

 

Zdjęcia:

Paulina Baj-Maj,
ks. Przemysław Lech

Katarzyna Zagził

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.