Nekrologi

Modlitwa za naszych zmarłych Parafian

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

 

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Lena

Zawiślak

2020-03-31

2020-03-31

Kazimierz Antoni

Dyszy

1942-05-01

2020-03-30

Leokadia

Nawrot

1928-03-12

2020-03-20

Zofia Janina

Serwa

1938-06-14

2020-03-15

Stanisław Karol

Łukasik

1937-11-04

2020-03-14

Filip Piotr

Zjawiński

2020-01-23

2020-03-09

Tadeusz

Kubisa

1946-05-12

2020-03-04

Józef

Wych

1940-08-09

2020-03-03

Lesław Zbigniew

Solipiwko

1949-04-15

2020-03-03

Janusz Stanisław

Rosiński

1961-06-02

2020-02-29

Barbara Marianna

Tworek

1936-11-24

2020-02-25

Alfreda

Czechowska

1940-02-28

2020-02-11

Czesław Stanisław

Nowak

1940-02-05

2020-02-04

Waldemar Zdzisław

Musiał

1962-09-20

2020-01-30

Jan Tomasz

Matuszczyk

1931-09-22

2020-01-24

Janina

Terentowicz

1927-08-20

2020-01-23

Mariusz

Borkowski

1976-08-21

2020-01-22

Antoni

Stolarczyk

1940-05-15

2020-01-20

Marian Teresa

Dydak

1929-10-03

2020-01-15

Tadeusz Julian

Buchacz

1946-08-13

2020-01-04

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.