Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Krakowa-Łagiewnik

     Wczesnym rankiem, w sobotę 09 października 2021r., „Margaretki” z naszej parafii wyjechały na spotkanie w ramach VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Margaretka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

     Uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się w bazylice i wspólnie odmówili różaniec oraz wysłuchali konferencji ks. dr. Bogusława Nagela o św. Józefie. Centralnym wydarzeniem była eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ks. biskupa Roberta Chrząszcza, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.

     W homilii ks. biskup zauważył podobieństwo pomiędzy Żywym Różańcem i Apostolatem Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”: I nie chodzi tu tylko o symbolikę kwiatów róży i margaretki. To przede wszystkim wierne trwanie podjętym zobowiązaniom modlitwy, która w praktyce na ogół jest indywidualna, ale nie samotna, gdyż modlący się pozostaje w duchowej łączności z grupą osób w ramach czy to Róży Różańcowej czy właśnie Margaretki. Warto, by obie te wspólnoty modlitewne wzajemnie się wspierały. Tym bardziej, że wiele osób potrafi połączyć uczestnictwo w obu tych dziełach. To takie Boże myślenie – mówił ks. biskup.

     Apostolat Margaretka – to ruch osób modlących za kapłanów. Powstał on w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia.   

     Z naszej parafii p.w. św. Macieja Apostoła w pielgrzymce wzięło udział 41 osób. W tej grupie znalazły się także margaretki z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Siewierza, św. Mikołaja z Targoszyc oraz Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Będzina-Syberki. W sumie pielgrzymka liczyła ok. 5 tyś osób, w tym 335 z naszej diecezji.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.