Sakramenty Święte

Sakrament pokuty


Możliwość spowiedzi 15 min. przed każdą mszą św.

 

 

Chrzest św.

 

Sakrament chrztu św. jest udzielany w każdą niedzielę na mszy św. o godz. 11:30.

 

Około dwóch tygodni przed planowaną datą chrztu św. należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii aktualnego zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary 
 • w przypadku gdy rodzice mieszkają poza naszą parafią należy przynieść zezwolenie z parafii aktualnego zamieszkania na chrzest w parafii tutejszej

 

 

Bierzmowanie


Cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania w naszej parafii trwa trzy lata i obejmuje uczniów klas VI-VIII.


Za przygotowanie młodzieży odpowiada ks. Daniel Bunia. Inne osoby, które pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania poza parafią, powinny zgłosić się indywidualnie do któregoś z księży w kancelarii parafialnej. Po odpowiednim przygotowaniu parafia zgłasza kandydata do sakramentu bierzmowania do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Sakrament udzielany jest w parafii św. Barbary w Sosnowcu. Terminy sprawowania sakramentu bierzmowania można znaleźć na stronie Diecezji sosnowieckiej lub parafii św. Barbary w Sosnowcu.

 

 

Sakrament małżeństwa

 

Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

 • metryki chrztu (o ile nie był on udzielony w naszej parafii), są ważne 6 miesięcy od daty wydania
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy). Ten dokument jest ważny również 6 miesięcy od daty wydania do planowanej daty ślubu.
 • akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny) 
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji (do wglądu)
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie ma wpisu o przyjęciu sakramentu bierzmowania do metryki chrztu)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (jeśli narzeczeni już ją odbyli)
 • dane świadków (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania)

Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych z naszego dekanatu odbywają się w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Trzebiesławicach przy ul. św. Stanisława Kostki 11 (tel. 32- 262-03-16) w pierwszą i drugą sobotę stycznia, marca, maja, września i listopada (narzeczeni biorą udział w dwóch spotkaniach). Można uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich w innym miejscu. W takiej sytuacji należy przedstawić zaświadczenie. 

 

 

Sakrament chorych


Chorych i osłabionych wiekiem parafian odwiedzamy z posługą sakramentalną w pierwsze piątki miesiąca od godz. 8:30. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 


W przypadkach nagłych kapłani są zawsze do dyspozycji pod numerami kontaktowymi lub po zgłoszeniu na plebanii. 


W domu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece, wodę święconą, kropidło, gromnicę i waciki.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.