I Spowiedź oraz Komunia Dzieci - 07.05.2023r.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu parafii jest I Spowiedź i Komunia dzieci. W tym roku w Eucharystii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło trzydzieścioro troje dzieci z naszej wspólnoty parafialnej. Uroczystą Mszę Świętą poprzedziło przygotowanie w rodzinach, podczas szkolnej katechezy a także w ramach formacyjnych spotkań z duszpasterzami. W przededniu uroczystej Komunii dzieci i ich bliscy przystąpili do sakramentu świętej spowiedzi.

     Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył proboszcz naszej parafii, ks. kanonik Jan Lubieniecki. Słowo Boże do uczestników liturgii wygłosił wikariusz, ks. Daniel Bunia. Życzymy dzieciom i ich bliskim zażyłej przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.