Podziękowanie biskupa

W naszej parafii od kilku lat prowadzone są liczne prace remontowo-konserwatorskie i budowlane. Położono chodniki na cmentarzu, odremontowany został częściowo kamienny mur na cmentarzu, została ocieplona plebania. Obecnie prowadzony jest remont starej plebanii, w której planujemy uruchomić salkę dla różnego rodzaju spotkań grup parafialnych. Wielu rzeczy nie można by było zrobić bez ofiarności naszych Parafian. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za składane ofiary przy kolędzie i w kopertach na tacę. Największe jednak koszty pochłania renowacja zabytków znajdujących się w naszej świątyni. Nie bylibyśmy w stanie odnowić tych zabytków bez pomocy z zewnątrz. Wielkim mecenasem tych reliktów naszej historii okazali się Członkowie i Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Leśno-Gruntowej w Siewierzu, która na przestrzeni lat 2012/2015 wsparła te prace kwotą w wysokości ponad 375 tyś. złotych.

Za te pieniądze odrestaurowano:

- chrzcielnicę barokową

- barokową ambonę

- ołtarze przytęczowe: św. Rodziny i Jezu ufam Tobie

- ołtarz św. Józefa

- częściowo ołtarz główny św. Macieja

- wykonano badania georadarowe podziemi kościoła

- zakupiono farby do malowania kościoła

- wydano drugi tom "Dziejów parafii siewierskiej" autorstwa pana Edwarda Sołtysika

- w ostatnim czasie zakupiono sprzęt nagłaśniający dla dziecięcego zespołu śpiewającego

 

Z myślą o docenieniu zasług i życzliwości Spółki i jej Członków poinformowałem o tym ks. bp Grzegorza Kaszaka.

Oto odpowiedź ks. biskupa:

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.