Z Biblią za pan brat

 

W  sobotni wieczór  20 maja nowa salka katechetyczna na plebanii zamieniła się na moment w salę kinową, a obecni na niej parafianie mogli uczestniczyć w projekcji filmu „Maria Magdalena” i interesującym spotkaniu, które przygotowali członkowie stowarzyszenia chrześcijańskiego z Gliwic. Poprzedziła je wspólna modlitwa, którą poprowadził ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki.

Jak czytanie Pisma Świętego i głęboka wiara może odmienić czyjeś życie, wpłynąć na nie budująco i nadać mu głęboki sens, przedstawił, dając swoje świadectwo, członek stowarzyszenia, pan Krzysztof. Jak udział w spotkaniach kręgu biblijnego pomaga odkryć piękno zawarte w Piśmie Świętym, zrozumieć je  i odnaleźć w nim wskazówki do własnego życia, opowiedziała, dając swoje świadectwo, również członkini tego stowarzyszenia, pani Beata.  

Zaprezentowany film „Maria Magdalena” stanowił wędrówkę po życiu Jezusa, a przewodniczką w niej była właśnie Maria Magdalena, która swoją opowieścią starała się zachęcić słuchaczy do naśladowania Jezusa. Filmowe dialogi wypełniły piękne cytaty zaczerpnięte z Biblii, a sceny filmowe przypominały najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa opisane w Ewangeliach. Zwłaszcza wiele miejsca poświęcono  uzdrowieniom, które dokonały się dzięki Jezusowi. Film stanowił zachętę do pogłębiania wiedzy o Jezusie i był zaproszeniem Go do swojego życia.

W spotkaniu byli obecni m.in. uczestnicy Kręgu Biblijnego, który działa przy naszej parafii już od ponad roku. Cotygodniowe spotkania, które prowadzi ksiądz Łukasz, a uczestniczy w nich  do kilkunastu osób, są  doskonałą okazją do poznawania Pisma Świętego. Wspólne czytanie fragmentów Ewangelii i interpretacja ich przez księdza Łukasza pozwalają lepiej zrozumieć mądrość życiową, która płynie z Biblii. W trakcie tych spotkań ksiądz Łukasz przybliżył nam również wiedzę dotyczącą Całunu Turyńskiego, tłumaczył na czym polega dobra spowiedź, a w trakcie trwania Tygodnia Biblijnego wyjaśniał przesłanie płynące z „Listu św. Pawła do Galatów”. Była też projekcja filmu „Most” czy wspólny wyjazd do kina na bardzo interesujący film „Chata” poruszający trudny temat przebaczenia.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.