Wigilia Paschalna. Liturgia Światła

Wigilia Paschalna składa się z czterech Liturgii: Światła, Słowa, Chrzcielnej i Euharystycznej. Nabożeństwo rozpoczęło się na wolnym powietrzu przed światynią gdzie przygotowano duże ognisko. Wierni zgromadzili się wokół ognia. Wielkanoc jest rozpoczęciem wszystkiego od nowa, początkiem nowego świata, a ogień i światło są symbolami tej odnowy. Obrzęd rozpoczął się od poświęcenia ognia, od którego zapala się Paschał. Następnie nasza uwaga przeniosła się na Paschał, który jest świecą wyjątkowo dużą i piękną. Paschał jest symbolem Chrystusa.Zgodnie ze średniowieczną tradycją, aby spełniać swą symboliczna rolę, świeca musi być odpowiednio oznaczona. Najpierw Ksiądz Proboszcz wyżłobił w świecy znak krzyża. Następnie powyżej ramienia pionowego krzyża wyżłobił grecką literę Alfa, a poniżej literę Omega Jest to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec mówi Chrystusa w księ­dze Apokalipsy. Między ramionami krzyża wpisane zostały cyfry bieżącego roku 2018. W ten sposób podkreślone zostało, że Chrystus jest „Królem wieków”. Dla wierzących każdy rok należy do Pana, ponieważ wyznajemy, że wszystkie czasy i pory roku są Jego.

Podczas żłobienia świecy Ksiądz Proboszcz wypowiadział formułę: Chrystus wczoraj i dziś, Początek i koniec Alfa i

Omega. Do Niego należy czas i wieczność Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Następnie Ksiądz Proboszcz wbił w świecę pięć symbolicznych gwoździ, oznaczających rany Zbawiciela – na

głowie, stopach, rękach i boku. Tworzą one krzyż, a wbijaniu towarzyszą słowa: „Przez swoje święte rany jaśniejące

chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen”.

Paschał został zapalony od nowego ognia ze słowami: „Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.