Wiara i Światło

Wiara i Światło jest ruchem wspólnotowym. W centrum tych wspólnot znajdują się osoby w różnym stopniu upośledzone umysłowo: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Są oni otoczeni przez członków swoich rodzin i przyjaciół, w szczególności ludzi młodych. Zaleca się, by każdej wspólnocie towarzyszył kapelan.
Wiara i Światło daje osobom upośledzonym umysłowo możliwość uznania za osoby wyjątkowe, a także wykorzystania swoich darów oraz odkrycia radości, jaką niesie przyjaźń. Rodzicom Wiara i Światło niesie wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga lepiej dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Wielu z nich z kolei staje się źródłem siły i punktem oparcia innych rodzin rozbitych wewnętrznie na skutek cierpienia oraz codziennych trudności.
Bracia i siostry osób z upośledzeniem wezwani są do uświadamiania sobie, że taka osoba może być życia i jedności, i że o ile zaburzyła ona ich życie, może także przemieniać je i przeobrazić.
Dzięki osobom z upośledzeniem umysłowym również i przyjaciele mogą zrozumieć, że istnieje także inny świat niż świat rywalizacji, pieniędzy i sukcesu, że ci, którzy są słabi i ogołoceni mogą poprowadzić ich do innego świata – delikatności, umiejętności słuchania, wierności i wiary.
Wiara i Światło oferuje kapłanom możliwość odkrycia na nowo serca Ewangelii, dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, którą głoszą ubodzy, a także odnalezienia źródła odnowy swej posługi.
Wspólnoty te nie są wspólnotami życia, ale wspólnotami, których członkowie spotykają się przynajmniej raz na miesiąc, budując między sobą coraz głębsze więzi przez dzielenie się swoimi trudnościami i nadziejami, przez świętowania, modlitwę i Eucharystię lub inne spotkania modlitewne.
Każde spotkanie zawiera w sobie czas wzajemnej obecności, czas wspólnej rozmowy i wzajemnego słuchania. Najważniejsze jest, by zawiązać między sobą osobiste więzi, poprzez które odkrywamy cierpienia i dary drugiego, dzięki którym uczymy się poznawać go po imieniu. Dzięki przyjaźni wyrażającej się w delikatności i wierności stajemy się dla siebie znakami Bożej miłości.
Z wiernej przyjaźni rodzi się radość, która charakteryzuje wspólnotę Wiary i Światła. To Bóg powołuje nas do bycia razem i czyni nas zdolnymi do odkrycia Przymierza, które nas jednoczy: nie jesteśmy już sami.
Jezus przyszedł ogłosić dobrą nowinę ubogim. Są oni umiłowani przez Ojca. Jezus oddaje życie za swoje owce. Karmi je swoim Ciałem. Jezus jest obecny w naszych spotkaniach i w świętowaniu. Pomaga nam żyć we wspólnocie miłością i wiernością. W szczególny sposób spotykamy Go w modlitwie, w Eucharystii i w innych spotkaniach modlitewnych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.