Święcenia Diakonatu

Grzegorz Fudro, Kacper Górski, Krzysztof Jabłoński i Łukasz Wawrzyniak - 4 kleryków naszego Seminarium zostało 27 maja wyświęconych na diakonów przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Uroczystość odbyła się w parafii św. Jana Kantego w Jaworznie-Niedzieliskach.

 

"Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego Ciało i Krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu?" – to jedno z pytań zadawanych kandydatom przed obrzędem święceń stało się kanwą homilii wygłoszonej przez Biskupa. "Nieustannie to znaczy bez przerwy, zawsze, w każdych warunkach – niezależnie od tego, czy twoje serce będzie przepełnione entuzjazmem, czy sprawy będą się układały tak, jak sobie to zamierzyłeś i zaplanowałeś" – przypomniał Biskup podkreślając, że wzorem dla przyszłych diakonów ma być sam Chrystus. "Kiedy trzeba – pracował On fizycznie. Wychodził do ludzi, którzy nie zawsze byli mu przychylni, a On zawsze był łagodny, wyrozumiały i cierpliwy. Reagował na nędzę człowieka – (…) zbierał pieniądze, by przyjść z konkretną pomocą biednym. Kiedy widział ból, cierpienie, chorobę – uzdrawiał. Ale wśród natłoku zajęć (…) Jego życie przepełnione było modlitwą" – mówił Biskup. "Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego twojemu sposobowi życia, i w tym duchu wiernie sprawować Liturgię Godzin w intencji Kościoła i całego świata?" – to kolejne pytanie, nad którym pochylił się Biskup podkreślając, że naśladując Jezusa wśród natłoku zadań nie wolno rezygnować z modlitwy. "Jeśli zrezygnujesz z modlitwy nie będziesz szedł za przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa" – dobitnie podkreślił hierarcha.

 

Diakoni otrzymali też od biskupa pierwsze dekrety kierujące ich na praktyki do parafii naszej diecezji. Diakon Grzegorz Fudro odbędzie je w parafii św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu, diakon Kacper Górski - w Katedrze, diakon Krzysztof Jabłoński - w parafii św. Maksymiliana w Olkuszu, a diakon Łukasz Wawrzyniak w parafii św. Barbary w Sosnowcu.

 

Tekst i zdjęcia zaczerpnięte ze strony Diecezji Sosnowieckiej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.