Procesja różańcowa 2018

 W tym roku 7 października przypadła pierwsza niedziela miesiąca, w którą tradycyjnie co roku przeżywamy procesję do 5 stacji różańcowych po Mszy św. o 11.30. W uroczystej procesji niesiony jest Najświętszy Sakrament, bo wierzymy, że Maryja prowadzi nas Jezusa. Zachęcamy do zapoznania się z refleksją ostatnich papieży na temat modlitwy różańcowej.

 

Do odmawiania różańca w swej "Encyklice o Różańcu w rodzinie" nawołuje papież Pius XII: "Odmawiajcie go, gdyż on jest źródłem najskuteczniejszym i najlepszym, by osiągnąć pomoc Najświętszej Dziewicy, gdy się zważy jego pochodzenie bardziej niebieskie niż ziemskie i jego rację bytu". Pius XII twierdził również, że różaniec "jest lekarstwem danym z nieba dla uleczenia zła, które dotknęło nasze czasy".

 

"O Święty Różańcu Maryi - wołał papież św. Jan XXIII - jak miło jest widzieć, gdy unoszą cię ręce niewinnych, ręce świętych kapłanów, dusz czystych, ludzi młodych i starszych, którzy cenią wartość i skuteczność modlitwy... Gdy unoszą cię tłumy niezliczone i nabożne jako znak i jako sztandar wieszczący pokój w sercach i pokój dla wszystkich narodów świata".

 

"Kościół - napisał papież św. Paweł VI w encyklice "Christi Matri Rosarii" - w czasach niepewności i cierpień zwykł uciekać się do swej Matki Maryi, najlepszej orędowniczki... Jeśli nieszczęścia wzmogą się, wzrosnąć winno także oddanie Ludu Bożego. I dlatego zwracamy się do Was... abyście błagali usilnymi modlitwami miłosierną Dziewicę Maryję przez nabożne odmawianie różańca".

 

Magnificat anima mea Dominum! Pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki, pod której opiekę złożyłem moją posługę Piotrową: Totus tuus!". Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II są niejako echem nauczania jego poprzedników, którzy wielokrotnie w swoich wypowiedziach i wydawanych dokumentach podkreślali ogromną rolę modlitwy

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.