Po rekolekcjach

FATIMSKIE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

W dniach od 19 do 22 marca 2017 r. przeżywaliśmy w naszym kościele „Fatimskie rekolekcje wielkopostne” pod hasłem „Klucze do Nieba”. Rekolekcje  prowadził, goszczący już po raz drugi w naszej parafii, Piotr Prauzner-Bechcicki Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Ich tematem przewodnim była postać Matki Bożej Fatimskiej i słowo „klucz”. Swoje nauki misjonarz skierował zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

 

Rekolekcjonista starał się w ciekawy sposób przekazać ważne treści. Było więc  Słowo Boże, prezentacje multimedialne (dla młodzieży) i śpiew. Zaskoczył wszystkich parafian czytając Ewangelię i głosząc kazania nie  przy ołtarzu głównym, ale jak za dawnych lat z ambony. Z ambony też padały do  uczestników rekolekcji pytania i były na nie głośne, chóralne odpowiedzi: np. kto jest większy Bóg czy grzech, czy Bóg potrafi przezwyciężyć grzech i za pomocą jakiej broni ten grzech przezwycięża?   

 

Każdego dnia śpiewaliśmy wspólnie wyuczony kanon rekolekcyjny: „Boże mój wierzę, wielbię, ufam, kocham Cię. Przebacz tym, którzy nie kochają Ciebie” oraz codziennie poznawaliśmy kolejną, nową pieśń poświęconą Matce Bożej Fatimskiej jak „Fatimska Pani usłysz nas”, „Gdy różaniec w ręku trzymam…”, „Fatimska Pani najlepsza matko”.

 

Klucz, to mały przedmiot, który służy np. by coś otworzyć, zamknąć, ochronić przed niebezpieczeństwami. By dostać się do nieba, potrzeba 6 takich  kluczy. Jakie są to  właśnie klucze, misjonarz wyjaśniał podczas kolejnych nauk rekolekcyjnych. Były to m.in. klucze: do zamknięcia piekła, Bożego Objawienia, otwierający Boże Miłosierdzie czy pokuty. Wiele uwagi rekolekcjonista poświęcił objawieniom Fatimskim, gdy Maryja ukazała się trójce dzieci przekazując im swoje przesłanie.

 

Misjonarz wspomniał, że człowiek w pewnym momencie otworzył nieodpowiednie drzwi, gdyż chciał żyć po swojemu i tak to się zaczęło… Zwrócił uwagę, byśmy zamykali drzwi do piekła, a otwierali do nieba. Wypowiadana modlitwa „O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy…” zamyka właśnie drzwi do piekła. Podkreślił, że najważniejszym objawieniem Bożym jest Pismo Święte, bo w nim Bóg objawia sam siebie.

 

Wtorek był w naszym kościele dniem spowiedzi Świętej. Rekolekcjonista przypomniał słowa papieża Franciszka, który mówił, że konfesjonał to nie jest sala tortur, ale miejsce, gdzie człowiek się leczy. Omawiając  warunki dobrej spowiedzi podkreślił, że spowiedź jest ważnym kluczem do nieba, otwiera bowiem serce Boga.

 

Środowe kazanie misjonarz poświęcił Eucharystii. Jej przeżywanie w pełni przynosi bowiem łaskę uświęcającą. Eucharystia jest kluczem, który otwiera niebo w naszych sercach. Tego dnia też nastąpił akt zawierzenia parafii Matce Bożej Fatimskiej, a  każdy, kto uczestniczył w rekolekcjach i spełnił odpowiednie warunki, mógł otrzymać odpust zupełny dla osoby przebywającej w czyśćcu.

 

Podczas rekolekcji odbywały się też nauki stanowe: dla mężczyzn, dla kobiet, podczas których misjonarz  mówił m.in. o roli kobiety w oparciu o List papieża Jana Pawła II. Został udzielony sakrament namaszczenia chorym, a we wtorek, dzięki obecności księży z sąsiednich parafii można było skorzystać z sakramentu pokuty.

 

Jola

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.