PIELGRZYMKA 2017

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: "Idzcie i głoście". O tym, że każdy z nas może, a nawet powinien być głosicielem Ewangelii pośród ścieżek codziennego życia mają nam przypominać niewielkie gadżety - buciki z hasłem pielgrzyki, które otrzymaliśmy. Cieszę się, że aż tak wielu spośród nas wzięło udział w naszych rekolekcjach w drodze. Było nas aż 210 osób. Grupa z Siewierza stanowiła największą spośród wszystkich grup biorących udział w Pielgrzymce Zagłębiowskiej. Szczególnie cieszy obecność wielu młodych.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki. Dziękuję naszym panom kierowcom odpowiedzialnym za transport bagaży: Krzysztofowi, Mikołajowi i Krzysztofowi. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję ku paniom Helence i Dorotce, które pomogły ogarnąć wszelkie sprawy kuchenne. Dziękuję paniom Ewie i Małgosi za wszelką pomoc i dobro. Welkie dzięki dla Wiktorii i kleryka Pawła, którzy poprzez śpiew rozruszali naszą grupę. Dziękuję służbie porządkowej. Dziękuję naszym sponsorom, którzy chcą pozostać bezimienni, a od których otrzymaliśmy tak wiele dobra i smakołyków. Za wszystko dziekuję Wam, moi drodzy, którzy ruszyliście na pielgrzymi szlak. Niech Bóg będzie Waszą nagrodą! Przypominam, że umówiliśmy się, że za rok będzie nas przynajmniej 250 osób:)

ks. Łukasz

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.