Ołtarz Jezusa ukrzyżowanego

21 grudnia w czwartek został przywieziony i złożony XVIII wieczny ołtarz Jezusa ukrzyżowanego.

Konserwacja i renowacja polegała na truciu robaków, utwardzeniu poszczególnych elementów i przywróceniu pierwotnych kolorów - marmuryzacji.Ołtarz ozdobiony został 24 karatowym złotem i srebrem.Renowacji dokonano w pracownii konserwatorkiej mgr. Wojciecha Szczurka w Krakowie.Renowacja została sfinansowana przez Wspólnotę Leśno - Gruntową w Siewierzu.

Bardzo dziękujemy za to wsparcie.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.