Misje święte

Ważnym wydarzeniem religijnym w życiu naszej parafii św. Macieja Ap. były zawsze, odbywające się co kilkanaście lat, Misje Święte. Misje te w parafii miały miejsce m.in. w 1924 r., 1961 r., 1971 r., 1980 r., 1988 r., 2004 r.

 Tegoroczne Misje Święte przypadły na okres od 8 do 13 marca 2015 r. i połączone były z nawiedzeniem obrazu i relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Ich mottem były słowa: „W SERCU CHRYSTUSA MIŁOŚĆ BOŻA WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI”. Misje Święte przeprowadzili księża sercanie: ksiądz Tadeusz Gniewek i ksiądz Wiesław Pietrzak. Ten szczególny dla wszystkich czas wypełniły Msze święte, nauki stanowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych i chorych. Były to Dni Słuchania Słowa Bożego, Misyjnej Pamięci o Zmarłych, Spowiedzi świętej, Wyznania Wiary i Błogosławieństwa Rodzin.

 Podczas głoszonych nauk misyjnych, odprawianych Mszy świętych, księża misjonarze pragnęli sprawić, aby wszyscy uczestnicy Misji otwarli się na serce Jezusa, na drugiego człowieka, nie wstydzili się publicznie przyznawać do swojej wiary.

 Każdy dzień misyjny niósł ze sobą coś szczególnego, a Msze święte kończyło ucałowanie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Przy stojących relikwiach na bocznym ołtarzu wyłożona była księga pamiątkowa, w której każdy z parafian mógł zapisać swoje prośby. W pierwszy dzień Misji dostąpiły błogosławieństwa dzieci w wieku przedszkolnym i niemowlęcym. W środę, która był Dniem Spowiedzi świętej, a spowiednikami byli zaproszeni księża, osoby chore przyjęły sakrament chorych.

 

Szczególnym dniem Misji świętych był czwartek, będący Dniem Wyznania Wiary, dniem przyrzeczenia wierności Krzyżowi świętemu, dniem odnowienia przyrzeczeń Chrztu świętego. Podczas Mszy świętej wieczornej, którą celebrowali ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki i ksiądz misjonarz Tadeusz Gniewek, został poświęcony krzyż misyjny. Wykonał go z drzewa akacjowego stolarz siewierski Eugeniusz Serwa, a jego fundatorami są Małgorzata i Piotr Miłochowie i Art-Eco Plus. Ksiądz proboszcz podczas Mszy świętej podziękował za wykonanie i ufundowanie krzyża. Ważnym momentem podczas Eucharystii było złożenie przyrzeczenia wierności Chrystusowi. Taką przysięgę złożyli kolejno, kładąc dłoń na krzyżu, ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki i ksiądz wikariusz Łukasz Małkiewicz, następnie Służba Liturgiczna Ołtarza, za nimi uczynili to, trzymając w dłoniach krzyże, mężczyźni, następnie kobiety z zapalonymi świecami, a po nich młodzież z różańcami. Był to piękny i wzruszający moment tych uroczystości, podczas którego co chwilę słychać było głośno wypowiadane słowa: „Przyrzekam wierność Chrystusowi”. Następnie mężczyźni niosąc krzyż na swoich ramionach wraz z księżmi, służbą liturgiczną i parafianami udali się na procesję wokół kościoła. Procesji towarzyszył śpiew pieśni poświęconych sercu Pana Jezusa. Zwieńczeniem uroczystości i również pięknym i wzruszającym momentem było odmówienie modlitwy i ustawienie przez mężczyzn krzyża misyjnego na placu przykościelnym. Krzyż ten, z wygrawerowanym napisem Ratuj Duszę Swoją i datą upamiętniającą misje 8-13 III 2015 oraz datą wcześniej ustawionego krzyża misyjnego 14-21 III 1971, stanowić będzie trwałą pamiątkę odbytych Misji świętych dla kolejnych pokoleń. Fragment poprzedniego krzyża misyjnego został umieszczony w kościele.

 

Piątek był dniem zakończenia Misji świętych i Błogosławieństwa Rodzin, dniem postanowień. Rodziny podchodząc do ołtarza otrzymały błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wszyscy obecni na Mszy świętej wysłuchali modlitwy papieża Franciszka i otrzymali również Apostolskie Błogosławieństwo z rąk księdza misjonarza. Ksiądz misjonarz podziękował księdzu proboszczowi Janowi Lubienieckiemu za zaproszenie na misje, gościnę, księdzu wikariuszowi Łukaszowi Małkiewiczowi za pomoc w przeprowadzeniu Misji, parafianom za udział w nabożeństwach. Ksiądz proboszcz, dziękując misjonarzom za ich posługę, podkreślił, że teraz wierni „powinni być apostołami Serca Jezusowego za wstawiennictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque”.

 

Po wieczornej Mszy świętej nastąpiło pożegnanie relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque.

Był to szczególny czas w życiu wszystkich parafian, którzy uczestniczyli w Misjach świętych. Czas odrodzenia naszego życia religijnego, by było jeszcze bardziej gorliwe. Czas wspólnej modlitwy, słuchania Słowa Bożego i spowiedzi, dzięki której każdy otrzymał dar łaski uświęcającej. Czas otwarcia się na drugiego człowieka, zatrzymania się przez chwilę, popatrzenia na swoje życie w świetle wiary, czas zbliżenia się do Boga. Misjonarze byli tymi, którzy na nowo uświadomili wszystkim istotę miłości do Boga i bliźniego. Jedną z myśli, które przekazał ksiądz misjonarz podczas kazań, było porównanie grzechów ludzkich do deszczu, a Pana Boga do wycieraczek samochodowych, które te grzechy z nas nieustannie zmywają.

Jolanta Jakubczyk

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.