Mamy ceremoniarzy

W sobotę, podczas uroczystej mszy św. sprawowanej w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej, po prawie rocznym przygotowaniu trzech ministrantów z naszej parafii może się poszczycić dopuszczeniem do godności ceremoniarza. Jest to kolejny z trzech stopni posług Liturgicznej Służby Ołtarza (ministrant, lektor i ceremoniarz). Od tej pory będą w szczególny sposób czuwać nad pięknem liturgii w naszej wspólnocie parafialnej oraz kierować jej przebiegiem podczas większych uroczystości.

 Nasi chłopcy otrzymali z rąk ks. biskupa Piotra Skuchy krzyże ceremoniarzy oznaczające ich posługę. Ustanowił również ponad 80 lektorów z różnych parafii naszej diecezji, których zadaniem będzie czytanie słowa Bożego podczas liturgii.

 W swoim kazaniu ks. biskup przypomniał, że zarówno oni, księża, a nawet sam biskup są ministrantami Pana Boga. A to dlatego, że słowo ministrant pochodzi z łacińskiego "minister" - sługa. Podczas liturgii służymy samemu Bogu, a to powinno być dla nas zaszczytem i zobowiązaniem do pięknego życia.

Gratulujemy naszym Ceremoniarzom i życzymy, by swoim życiem wskazywali ludziom Jezusa, w którego towarzystwie tak często i tak blisko przebywają.
Rodzicom gratulujemy Synów i dziękujemy za trud ich wychowania.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.