Konserwacja wielkiego ołtarza

W czwartek rozpoczęliśmy kolejny etap prac konserwatorskich w naszym kościele. Został zdemontowany i przewieziony do konserwatorium w Krakowie ołtarz główny św. Macieja Apostoła. Podczas demontażu odkryliśmy ślady wcześniejszych restauracji. W roku 1956 odnowiono malowanie szfy ołtatrza oraz rzeźb, natomiast sam obraz św. Macieja był poddawany zabiegom konserwatora zabytków w 1914r. Przeprowadzane przez naszą Parafię prace są możliwe dzięki wsparciu finansowemu Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu oraz ofiarności parafian.

 

Prezentujemy kilka zdjęć z przebiegu prac. O ich postępie będziemy informować na bieżąco.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.