Droga Kryżowa Ulicami Siewierza

Piątek przed Niedzielą Palmową jest dniem, w którym kroczymy ulicami naszej parafii by wyznać wiarę w

Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Drogę Krzyżową poprzedziliśmy Mszą św.

o godz. 17.00, a ok. 17.30 wyszliśmy z krzyżem na ulice Siewierz. Wśród grup niosących krzyż były

kolejno: ministranci, KŻR – Piwoń, młodzież przygotowująca się do bierzmowania,

rodzicedzieci z klas III,KŻR – Kuźnica św. Jana i Sulików, młodzież licealna i maturzyści, matki, ojcowie,

KŻR – Nowa Wioska, nauczyciele i katecheci, strażacy, babcie, dziadkowie, KŻR – Siewierz.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.