Boże Ciało

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W PARAFII ŚW. MACIEJA AP.

 

Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, połączona z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy. Jest to jedno z najbardziej uroczystych i barwnych świąt kościelnych.

 Procesje w Boże Ciało są wieloletnią tradycją w naszej parafii św. Macieja. Do lat 50-tych odbywały się wokół Rynku, a od lat 50-tych przechodzą na zmianę ulicami Częstochowską i Piłsudskiego oraz Krakowską i Ludową.

 

W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyła się w dniu 19 czerwca 2014 r. Rozpoczął ją ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki. Z kościoła wyruszyła procesja według tradycyjnego porządku. Na początku niesiono krzyż, następnie chorągwie kościelne i feretrony, które nieśli mieszkańcy Siewierza. Strażacy z Siewierza i Nowej Wioski nieśli swoje sztandary. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wioski niosły różaniec. Procesja nie mogła się odbyć bez sypania kwiatków. Ten przywilej należy do dziewczynek pierwszokomunijnych. Są one najmłodszymi chrześcijankami, które odkryły tajemnicę Eucharystii i z pewnością było to dla nich wielkie przeżycie. Ministranci trzymali pochodnie. Procesji przewodniczyli na przemian ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki i ksiądz wikariusz Łukasz Małkiewicz niosąc pod baldachimem w asyście Najświętszy Sakrament.

 

Trasa procesji wiodła ulicami: Kopernika, Częstochowską, Piłsudskiego, Rynkiem i ponownie Kopernika. Procesji towarzyszył śpiew pieśni związanych z Bożym Ciałem, który prowadził organista jak „Od powietrza, głodu, ognia i wojny", czy „Idzie, idzie Bóg prawdziwy", „Tobie cześć, chwała", a grała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu pod przewodnictwem Roberta Burzawy.

 

Procesja zatrzymywała się przy kolejnych ołtarzach polowych: dwóch na ulicy Częstochowskiej i dwóch na ulicy Piłsudskiego. Przy każdym ołtarzu uczestnicy procesji wysłuchali fragmentów Ewangelii kolejno: według św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ołtarze na ulicy Częstochowskiej zdobiły obrazy : Ostatniej Wieczerzy i Jezusa Miłosiernego. Ołtarze na ulicy Piłsudskiego przedstawiały piękne serce Jezusa ułożone z róż i kielich z hostią. Przy ostatnim ołtarzu na ulicy Piłsudskiego odbyła się msza święta, którą odprawił ksiądz wikariusz Łukasz Małkiewicz. Przytaczając historię o człowieku wiozącym puste taczki, przekazał główne przesłanie tej uroczystości, że Jezus chce być obecnym w codziennym życiu każdego z nas, a pełne uczestnictwo w mszy świętej wiąże się z przyjęciem komunii świętej. Najważniejszym efektem udziału w tym święcie będzie zaproszenie Pana Jezusa do naszego życia, tak, by wszedł w naszą codzienność.

 

Trasę procesji zdobiły proporczyki, płótna z napisami jak np. „Najświętsze serce twe miłością goreje", obrazy święte i kwiaty w oknach domów. Po mszy świętej, odprawionej przy ostatnim ołtarzu, ksiądz proboszcz Jan Lubieniecki na środku siewierskiego Rynku udzielił wszystkim uczestnikom procesji błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Podziękował parafianom za udział w procesji, jej przygotowanie, udekorowanie ołtarzy, ulic, domów, Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławowi Banasiowi za oflagowanie trasy procesji, straży pożarnej, orkiestrze, asyście, dziewczynkom sypiącym kwiatki, wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Procesja zakończyła się odprowadzeniem Najświętszego Sakramentu do kościoła św. Macieja.

 

Dla uczestników procesji Bożego Ciała udział w niej był publicznym przyznaniem się do wiary katolickiej, oddaniem czci Ciału Chrystusa pod postacią chleba, świadectwem przynależności do kościoła, ale również pielęgnowaniem pięknej tradycji, w której zostało się wychowanym. Tradycją w Siewierzu są naprzemienne procesje ulicami Krakowską i Ludową oraz Częstochowską i Piłsudskiego, dekorowanie przez mieszkańców ulic proporczykami, strojenie okien, wspólne, rodzinne, sąsiedzkie przygotowywanie ołtarzy. Bardzo często ołtarze te od lat są wykonywane przy tych samych domach. Tradycją jest wspólne śpiewanie pieśni religijnych, zrywanie poświęconych gałązek brzozy i zanoszenie ich do domów, by strzegły przed życiowymi niepowodzeniami. Tradycją obchodów uroczystości Bożego Ciała w Siewierzu jest również deszcz w czasie procesji, ale w tym roku ta „tradycja" nie została podtrzymana ku zadowoleniu wszystkich. Najważniejszym przesłaniem tego święta jest to, by Bóg był zawsze blisko naszych zwyczajnych, codziennych spraw.

 

Jolanta Jakubczyk

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszej uroczystości, których autorem jest pani Elżbieta Kocot

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.