Bierzmowanie 2018

26 kwietnia bieżącego roku odbyło się w naszej parafii Bierzmowanie. Ceremonii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha. Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 38 osób z klas II i III Gimnazjum. Istotą sakramentu bierzmowania jest przyjęcia Ducha Świętego, a tak właściwie Jego 7 darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni bożej i pobożności. Sakrament ten ma umocnić przyjmujących go do "mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad" jak to zostało wyrażone przez kandydatów do bierzmowania w czasie Mszy Świętej. Nowo bierzmowanym życzymy, aby odkryli znaczenie Trzeciej osoby Trójcy Świętej w swoim życiu i z odwagą prosili Ducha Świętego o potrzebne łaski.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.