Badania archeologiczne

W sobotę 24 października w naszej świątyni odbyły się planowane od dłuższego czasu tzw. nieinwazyjne badania architektoniczne. Specjaliści z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i krakowskiej Akademii Górniczo-Hutrniczej im. Stanisława Staszica wykonali prace badawcze mające na celu rozpoznanie niewidocznych dla ludzkiego oka dawnych struktur budowlanych znajdujących się w obrębie kościoła. Celem ich była m.in. lokalizacja krypt oraz grobów znajdujących się pod posadzkami a także odnalezienie pierwotnego zamknięcia świątyni od strony zachodniej. Do tego celu użyto georadaru, który przy pomocy emisji fal elektromagnetycznych potrafi rozpoznać m.in. podziemne relikty murowane oraz kamery termowizyjnej, która rejestruje różnice temperatur badanych obiektów i pozwala tym samym m.in. uczytelnić niewidoczne gołym okiem zmiany w strukturze muru. Badania te nie tylko przyniosą nowe, istotne informacje o historii naszego kościoła, którego przeszłość w znacznej mierze owiana jest aurą tajemnicy, ale także pozwolą w przyszłości racjonalnie planować ewentualne prace modernizacyjne. Na ich wyniki będziemy musieli jednak poczekać.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.