Bierzmowanie - 05.06.2023r.

Chrześcijanin wezwany jest do ciągłej troski o swoją więź z Jezusem. Ważnym momentem na drodze rozwoju jest umocnienie Darami Ducha Świętego. To wzmocnienie przychodzi zwłaszcza w Sakramencie Bierzmowania.

         Dwadzieścioro ośmioro młodych ludzi przyjęło w naszym kościele parafialnym 05 czerwca 2023r. namaszczenie Duchem Świętem. Szafarzem Sakramentu Bierzmowania był ks. dr Mariusz Karaś, Kanclerz Kurii w Sosnowcu.

         Młodym ludziom wkraczającym w dorosłość życzymy, aby Duch Święty kierował każdym krokiem w ich życiu, nieustannie inspirował do działania i stale towarzyszył swoimi darami.  

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.