Uroczystość Bożego Ciała 2022r.

       Doświadczenie wiary przez człowieka domaga się jej uzewnętrzniania. To potrzeba, która wyzwala w człowieku chęć wyrażania jej wobec innych. Dzięki temu ta wiara wzrasta zarówno w tym, który ją okazuje na zewnątrz, jaki i w tym, który jest świadkiem tak przeżywanej wiary.

   Jedną z pięknych form wyrażania swojej wiary jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ta uroczystość sięga swoimi korzeniami XIII wieku chrześcijaństwa. Obchodzi się ją w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii". Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to "sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Konstytucja o liturgii świętej, 47).

       Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy zbudowanych na trasie powstała nieco później. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z Niemiec, z Kolonii - XIV wiek. Zaś w oktawie tej uroczystości codziennie wychodzi się w procesji z Najświętszym Sakramentem dokoła świątyni.   

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Macieja Apostoła w Siewierzu, siedziba: Siewierz, Kościuszki 12.